Glaucoom

Aandoening

Glaucoom is de verzamelnaam van een groep oogziekten die in het algemeen wordt gekenmerkt door een combinatie van een relatief verhoogde oogdruk, een beschadiging van de oogzenuw en een beperking van het gezichtsveld.

Het oog houdt zichzelf constant op spanning. Op deze wijze behoudt het oog zijn duidelijke bolle vorm en kunnen de fysiologische processen optimaal verlopen. De druk die dit kamervocht in het oog uitoefent kan individueel variëren. Het is moeilijk precies vast te stellen waar de grens tussen normaal en pathologie ligt. Een normale oogdruk varieert tussen 11 en 21mmHg. 

Glaucoom veroorzaakt een progressief gezichtsverlies dat begint in het perifere zicht, en langzaam uitbreidt naar het centrum. Het gezichtsverlies is blijvend en onomkeerbaar. Zonder behandeling kan deze ziekte blindheid tot gevolg hebben. Bij vergevorderd glaucoom wordt het besturen van voertuigen moeilijk en gevaarlijk. Ook lezen wordt bemoeilijkt omdat het gezichtsveld vernauwd is.

https://www.braille.be/nl/documentatie/oogaandoeningen/glaucoom

Opsporing

Enkel de oogarts kan de oogdruk bepalen. Het is bijgevolg aangewezen om  zodra u 60 wordt een afspraak te maken om uw oogdruk te bepalen en zelfs vroeger indien één van ouders glaucoom heeft. Hoe sneller hoge oogdruk kan worden vastgesteld, hoe sneller preventief kan worden behandeld . Na dit onderzoek zal de arts zelf de frekwentie van de consultaties bepalen.

Zoals bij elk bezoek bij de oogarts zal de anamnese(link), de refractie(link), de oogdruk of tonometrie(link) worden afgenomen.

Indien er een verhoogde oogdruk wordt vastgesteld zal er een gezichtsveldonderzoek (link)worden gepland. Dit onderzoek duurt een 20tal minuten. Plan voldoende tijd voor de consultatie in uw agenda!

In een later stadium van de aandoening kan ook een OCT(link) van de oogzenuw aangewezen zijn.

Behandeling

 De doelstelling van de behandeling is het verlagen van de oogdruk waardoor de kans op oogschade afneemt of weggenomen wordt.

 • Oogdruppels: de oogdruppels verminderen de productie van kamerwater of stimuleren de afvoer ervan. Hierbij moet consequent gedruppeld worden, in principe levenslang.
  Oogdruppels komen voor in vele verschillende sterktes en combinaties. Over het algemeen zal Dr De Brauwer de geringste hoeveelheid en concentratie medicijnen gebruiken met het beste resultaat en de minste bijwerkingen.
  Om correct in te druppelen verwijs ik u naar de website 
  www.oogdruppelen.nl
 • Laserbehandeling: indien door de oogdruppels de oogdruk niet voldoende daalt.
  De behandeling bestaat uit het bevorderen van de afvoer door microscopische gaatjes te maken in de afvoerbuizen.
  Een laser is een smalle maar zeer krachtige lichtstraal, waarmee men uiterst kleine wondjes of gaatjes kan maken, afhankelijk van het type en de sterkte van de laserstraal. Laserbehandelingen worden op de consultatie uitgevoerd. Er zijn verschillende vormen van laserbehandeling voor glaucoom. Dr De Brauwer zal dit met u bespreken.
  Voor de laser-behandeling doorgaat wordt er ingedruppeld om uw pupil te verkleinen. Dit neemt 10 tot 20 minuten in, afhankelijk van persoon tot persoon. Plan dus voldoende tijd in en laat u begeleiden.
 • Chirurgische ingreep: indien de 2 vorige behandelingen niet voldoen.
  De afvoer van het kamerwater wordt verbeterd door het maken van een ventiel in het oog of door een opening te maken in de iris.
  Operatieve behandelingen voor glaucoom kan bij volwassenen meestal onder plaatselijke verdoving plaatsvinden.

Trabeculectomie

Bij de meest voorkomende, de zogenaamde filtrerende operatie worden openingen gemaakt in de kamerhoek en in de iris (perifere iridectomie) waardoor het kamerwater gemakkelijker de voorste oogkamer kan bereiken en zich van daaruit kan verspreiden onder de buitenste lagen van het oog, om tenslotte in het bloed te worden opgenomen. Om bij de iris en de kamerhoek te kunnen komen, moet de oogarts een klein sneetje maken in het oogwit. Doordat het kamerwater na de operatie onder de buitenste lagen van het oog vloeit zal een zogenaamde filtratieblaas ontstaan. Dit is een licht verheven gebied dat meestal bleker is dan de omgeving, maar soms ziet men heel weinig van een dergelijke filtratieblaas. Overigens is er voor de buitenstaander aan het oog niet veel te zien, noch van het gaatje in de iris en de kamerhoek, noch van het sneetje in het oogwit. De operatie vereist een nauwkeurige en frequente nacontrole. Na de operatie treedt een herstelperiode in van enkele weken, waarbij het zien wat minder kan zijn.

Meer items
Glaucoom

Glaucoom

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x